O czym mówi współczynnik Uw okna?

O czym mówi współczynnik Uw okna?

Współczynnik Uw okna definiuje ilość ciepła, jakie przenika przez każdy m2 przegrody, gdy różnica pomiędzy wnętrzem budynku a warunkami na zewnątrz równa jest jednemu Kelwinowi. A zatem im niższe Uw, tym lepiej – oznacza to bowiem, że przez okna ucieka mniej ciepła, więc koszty ogrzewania będą niższe. Każdy producent okien testuje swoje wyroby i określa współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych modeli. Dzięki współczynnikowi Uw możemy porównać okna od różnych producentów i wybrać najlepszą stolarkę okienną.

Zasadniczo, wartość Uw oblicza się dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 × 1430 mm, a jeżeli współczynnik Uw wynosi nie więcej niż 1 W/m2K to mamy do czynienia z oknem energooszczędnym. Bardziej restrykcyjne wymogi musi spełnić okno pasywne – wartość Uw nie może bowiem przekraczać 0,8 W/m2K, ponieważ w budownictwie pasywnym dąży się do ograniczenia strat ciepła do minimum. Wymogi dotyczące współczynnika Uw zmieniają się w czasie wraz z rozwojem technologii i zaostrzaniem przepisów dotyczących zapotrzebowania budynków na energię.

Elementy konstrukcji okna a przenikalność cieplna

Na współczynnik Uw wpływa kilka czynników. Najlepsze parametry osiągają okna z pakietem trzy lub czteroszybowym wyposażonym w powłoki niskoemisyjne i ciepłe ramki dystansowe z tworzyw sztucznych. Komory międzyszybowe zwykle wypełniane są gazem szlachetnym — argonem, kryptonem lub ksenonem. Kolejna kwestia to profile okienne – dostępne są okna PCV, aluminiowe i drewniane. Materiał, z jakiego powstają profile, nie ma większego znaczenia, ponieważ różne okna mogą osiągać ten sam współczynnik Uw. Nie bez znaczenia są jednak okucia, które gwarantują prawidłowy docisk do ramy okna, a także montaż okien – nawet najlepsze okna zamontowane w niewłaściwy sposób nie zapewnią deklarowanych przez producenta wartości.

Wróć do bloga